ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن- کمیته علمی
کمیته علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دبیران افتخاری سمینار:

دکتر محمد یعقوب رحیمی اردبیلی و دکتر میرکمال میرنیا که از اساتید فرهیخته ریاضیات کاربردی هستند و نقش به سزایی در تربیت علمی تعداد قابل توجهی از پژوهشگران ریاضی کاربردی داشته‌اند.


نمایندگان انجمن ریاضی ایران در سمینار:

1- دکتر یداله اردوخانی (استاد دانشگاه الزهرا(س)-رئیس بنیاد نخبگان استان تهران)

2- دکتر غلامرضا حجتی (استاد دانشگاه تبریز)


اعضای کمیته علمی

 1. دکتر محمد مهدی‌زاده خالسرائی (دبیر سمینار)
 2. دکتر علی شکری (دبیر علمی سمینار)
 3. دکتر محمد شهریاری (دبیر اجرایی سمینار)
 4. دکتر اسماعیل بابلیان (استاد دانشگاه خوارزمی)
 5. دکتر یداله اردوخانی (استاد دانشگاه الزهرا(س) - نماینده انجمن ریاضی در سمینار)
 6. دکتر غلامرضا حجتی (استاد دانشگاه تبریز - نماینده انجمن ریاضی در سمینار)
 7. دکتر محمود محسنی مقدم (استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان)
 8. دکتر سعید عباسبندی (استاد دانشگاه بین­ المللی امام خمینی(ره) )
 9. دکتر علی عبادیان (استاد دانشگاه پیام نور)
 10. دکتر علی اصغر جدیری اکبرفام  (استاد دانشگاه تبریز)
 11. دکتر کریم ایواز (استاد دانشگاه تبریز)
 12. دکتر صداقت شهمراد (استاد دانشگاه تبریز)
 13. دکتر کاظم قنبری (استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز)
 14. دکتر مهرداد لکستانی (استاد دانشگاه تبریز)
 15. دکتر حسین خیری (دانشیار دانشگاه تبریز)
 16. دکتر حسین جباری خامنه (دانشیار دانشگاه تبریز)
 17. دکتر شهرام نجف زاده (دانشیار دانشگاه پیام نور)
 18. دکتر داود خجسته (دانشیار دانشگاه گیلان)
 19. دکتر ناصر آقازاده (دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)
 20. دکتر حمیدرضا مراثی (دانشیار دانشگاه بناب)
 21. دکتر اصغر رحیمی (دانشیار دانشگاه مراغه)
 22. دکتر بیاض دارابی (دانشیار دانشگاه مراغه)
 23. دکتر محمد ضارب نیا (دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی)
 24. دکتر فرشید میرزائی (دانشیار دانشگاه ملایر)
 25. دکتر فیروز پاشایی (استادیار دانشگاه مراغه-نماینده انجمن ریاضی در دانشگاه مراغه)
 26. دکتر سهراب بزم (استادیار دانشگاه مراغه)
 27. دکتر جعفر رزم آرا (استادیار دانشگاه تبریز)
 28. دکتر پرویز دارانیا (استادیار دانشگاه ارومیه)
 29. دکتر ابولفضل تاری مرزآباد (استادیار دانشگاه شاهد تهران)
 30. دکتر علی عبدی (استادیار دانشگاه تبریز)
 31. دکتر علیرضا خواستان (استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان)
 32. دکتر جواد فرضی (استادیار دانشگاه صنعتی سهند)

نشانی مطلب در وبگاه ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن:
http://conf.ims.ir/snaa6/find.php?item=1.58.11.fa
برگشت به اصل مطلب